Un simbol sau o parolă

Cuvântul crez se trage din cuvântul latinesc credo, însemnând “eu cred”. Crezul este lucrul în care crezi şi pe care îţi întemeiezi viata. Orice om are un crez, chiar şi un ateu, fiindcă oricine îşi întemeiază viaţa pe ceva. Sartre de pildă, care era ateu şi existenţialist, avea crezul său. El l-a înfăţişat astfel: „Viaţa este absurdă. Dragostea e cu neputinţă”. Crezul Vechiului Legământ era Şema: „Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deut. 6,4). Şi creştinii ortodocşi au un crez. Unele dintre cele mai timpurii crezuri creştine se găsesc în Scriptură.. De pildă la Ioan (3, 16): ,,Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât şi pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”. Acesta este un crez. Un alt crez creştin foarte timpuriu, pe care-l aflăm de mai multe ori în Scriptură, este simpla declaraţie: “Domnul este Iisus Hristos” (I Cor. 12,3; Filip. 2,11).

Crezul creştin se mai cheamă şi Simbol. Termenul simbol vine de la  un cuvânt ce însemna parolă în taberele militare. Deci pentru creştinii din vechime crezul sau simbolul era o parolă ce îi arăta a fi adevăraţi creştini. Crezul a mai fost definit ca o hartă. A. Leonard Griffith scrie: “Crezurile sunt pentru religie ceea ce sunt hărţile pentru geografie. Primii exploratori ce au acostat pe ţărmurile Americii de Nord au desenat hărţi ale ţinuturilor prin care au călătorit. Deci de-a lungul veacurilor oamenii au experiat câte ceva din Dumnezeu … şi din ceea ce au experiat, au formulat crezuri, hărţi religioase pentru călăuzirea generaţiilor viitoare”.

Alţii au asemuit crezul creştin cu o chezăşie de credinţă. Este un fel de rezumat a ceea ce credem, iar când îl rostim, este ca şi cum am depune chezăşia credincioşiei noastre faţă de Dumnezeu.
Parolă, hartă, rezumat al credinţei, chezăşia credincioşiei – toate acestea ne spun câte ceva despre ce este crezul.

Anthony M. Coniaris, Introducere în credinţa şi viaţa Bisericii Ortodoxe

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *