Hristos a fost condamnat și omorât prin răstălmăcire de cuvinte

Cel mai urât lucru pe pământ este răstălmăcirea cuvintelor cu bună știință. Hristos a fost condamnat și omorât prin răstălmăcire de cuvinte. Iubirea caută să salveze, ura caută să ucidă. Iubirea se bucură de adevăr, ura se bucură de minciună. Mintea iubitoare ia cuvintele simplu și întotdeauna se întemeiază pe prezumția de nevinovăție, iar mintea plină de ură pornește de la acuzație și orice cuvânt și chiar tăcerea devin o incriminare. Viclenia este însușirea de a atribui adevărului sensuri străine cu bună știință, mimând totodată nevinovăția. Viclenia este mimarea binelui cu scopul de a face rău. Iată de ce diavolul este numit viclean și nu rău, căci răul este de multe feluri, dar viclenia este răul care se înfățișează sub forma binelui. De aceea ne rugăm să ne izbăvim de cel viclean, căci ne propune răul în forma în care noi nu-l putem vedea, având nevoie să fim izbăviți prin intervenția lui Dumnezeu.
Astăzi cuvintele noastre să fie drepte, pentru că din vorbirea dreaptă se vede o inimă iubitoare și lipsită de viclenie. Fiecare va ieși îndreptat sau se va condamna din propriile cuvinte.
Prin cuvânt a ispitit-o diavolul pe Eva și tot prin cuvânt a bucurat-o îngerul pe Fecioara Maria – Eva cea nouă. Diavolul i-a promis Evei că va fi precum Dumnezeu, Îngerul i-a vestit Mariei că va fi născătoare de Dumnezeu. Diavolul a falsificat vestea, prin viclenie, îngerul a împlinit lucrarea Domnului. Eva s-a întristat, Maria s-a bucurat. Eva a deschis porțile morții, Maria s-a făcut Poartă a Vieții prin care tot neamul omenesc a intrat în Împărăția lui Dumnezeu.
Bucurați-vă!
Părintele Savatie Baștovoi
loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *