Crezul

Dumnezeu

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul,
Făcătorul cerului si al pământului, văzutelor tuturor si nevăzutelor.
Și întru Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.
Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iară nu făcut;
Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara,
Și S-a făcut om;
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;
Și a Înviat a treia zi, după Scripturi;
Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții,
A căruia împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul,
Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit,
Carele a grăit prin prooroci.
Întru Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică;
Mărturisesc Un Botez, spre iertarea păcatelor;
Aștept învierea morților;
Și viața veacului ce va să vie.
Amin!

Foto: yoda.ro

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *