Vrei să știi cum se trăiește ortodox?

Dacă vrei să știi cum e ortodoxia, cum a credința noastră, mai ales la două lucruri trebuie să te gândești: la unul teoretic și la unul practic. Teoretic, la Crez, la Simbolul Credinței alcătuit la primul Sinod Ecumenic, în anul 325, în Niceea, și la al doilea Sinod Ecumenic, la Constantinopol, în 381: ”Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul…”. În Simbolul credinței mărturisim credința în Dumnezeu-Tatăl, credința în Dumnezeu-Fiul, credința în Dumnezeu-Duhul Sfânt, credința în Biserică, credința în Botez, credința în Sfintele Taine și credința în viața de veci.

Toate acestea le trăim practic în cuprinsul Sfintei Liturghii. Așa că Sfânta Liturghie în ortodoxie este eticheta Ortodoxiei. Vrei să știi cum se trăiește ortodox? Te gândești la Sfânta Liturghie și atunci știi cum se trăiește ortodox.  Sfânta Liturghie este sărbătorire cuprinzătoare. Evenimentele care țin de mântuirea noastră și pe care le sărbătorim la anumite sărbători în cursul anului bisericesc, toate sunt cuprinse în Sfânta Liturghie.

În ortodoxie toate adevărurile de credință sunt importante, sunt esențiale. În Ortodoxie nu există adevăruri de credință principale și adevăruri de credință secundare. Ceilalți, care au alte credințe – credințe neortodoxe – pun în evidența anumite lucruri ca fiind esențiale. De exemplu, baptiștii se definesc prin faptul că pun accentul pe Botez – baptisto înseamnă a boteza. La noi, nu-i așa! Și noi credem în Botez: ”Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor”, spunem în Crez. Credem în Botez, dar nu ne definim prin Botez. Adventiștii se gândesc la a doua venire în special, la adventus. Adeventus înseamnă a doua venire. Și noi credem și zicem de Domnul Hristos că ”iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit”. Deci, credem în a doua venire Nu se poate să nu crezi în a doua venire a Domnului Hristos fiind creștin și ortodox. Noi chiar sărbătorim a doua venire a Domnului Hristos, cu anticipare, la Sfânta Liturghie. Penticostalii vorbesc despre darurile Rusaliilor, penticostir înseamnă Cincizecime, Rusalii, iar ei se numesc penticostali în legătură cu Rusaliile. Și noi credem în darurile Rusaliilor și chiar avem Rusalii de mai multe ori pe an, nu numai la Rusaliile propriu-zise, la 50 de zile după Învierea Domnului Hristos, ci la fiecare Sfântă Liturghie este și sărbătoarea rusaliilor. Fără Pogorârea Sfântului Duh nu se poate sluji Sfânta Liturghie, nu se poate întâmpla prefacerea care are loc prin Duhul Sfânt. Deci,la fiecare Sfântă Liturghie avem și Rusaliile, avem și Pogorârea Duhului Sfânt, Îl avem și pe Fiul lui Dumnezeu care se Întrupează la Sfânta Liturghie pentru a se întrupa în credincioși, în Sfintele Taine, și Îl avem și pe Dumnezeu-Tatăl Care Îl trimite pe Duhul Sfânt. La Sfânta Liturghie, când credincioșii cântă ”Pe Tine te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție Îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru”, noi, preoții, ne rugăm lui Dumnezeu și zicem: ”Trimite Duhul Tău cel Sfânt – vorbim cu Dumnezeu-Tatăl – peste noi și peste aceste Daruri ce sunt puse înainte, și fă din pâinea aceasta, cinstit Trupului Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta – se înțelege vinul amestecat cu apă – cinstit Sângele Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin.” Deci, Sfânta Treime este prezentă la Sfânta Liturghie în conștiința noastră și în trăirea noastră ortodoxă.

Arhim. Teofil Părăian, Cu fața spre veșnicia fericită, Editura agaton, Făgăraș, 2007

 

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *