Voi sunteţi Trupul lui Hristos

Dorind a-Şi face lucrarea între noi, Dumnezeu Fiul a luat trup omenesc asemenea cu al nostru. Aceasta se numeşte Întrupare: cu acest şi prin acest trup Dumnezeu a lucrat în Hristos pe durata celor 33 de ani pe care i-a trăit în această lume. El a învăţat, a tămăduit, a iertat, S-a dat pe Sine să fie răstignit pe Cruce pentru mântuirea noastră. Apoi, la Înălţare, trupul Său a părăsit pământul, nemaifiind lucrător între noi.
Dacă după Înălţare Dumnezeu ar fi voit să-Şi urmeze lucrarea în mijlocul nostru, fie trebuia să ia din nou acel trup (aşa cum va face când va veni la Judecata de Apoi), fie să folosească un alt trup. El a ales cea de-a doua posibilitate. De această dată nu este un trup fizic, precum cel născut din Sfânta Fecioară Maria, ci un organism pe care Sfântul Pavel îl aseamănă cu un trup, când zice: „Voi sunteţi trupul lui Hristos”. Toţi creştinii ce au fost botezaţi, care au primit Duhul Sfânt, ce sunt părtaşi vieţii lui Hristos prin Sfânta Împărtăşanie, alcătuiesc Trupul ce trebuie să fie unealta lucrării lui Hristos pe pământ. Cu alte cuvinte, Hristos trăieşte şi lucrează astăzi prin toţi cei ce alcătuiesc noul Trup din lume, adică Biserica. Noi suntem Biserica.

Anthony M. Coniaris, Introducere în credinţa şi viaţa Bisericii Ortodoxe

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *