Scopul dracilor e ajutat foarte mult de mânia noastră

Scopul dracilor e ajutat foarte mult de mânia noastră, când se mişcă împotriva firii, făcânduse de mare folos oricărui vicleşug al lor. De aceea toţi doresc să o întărâte zi şi noapte. Când o văd însă legată de blândeţe, atunci caută pricini îndreptăţite să o dezlege îndată, ca făcânduse foarte aprinsă, să o folosească pentru gândurile lor furioase.

De aceea nu trebuie să o întărâtăm nici pentru lucruri drepte, nici pentru nedrepte, ca să nu dăm chiar noi o sabie primejdioasă în mâna vrăjmaşului, ceea ce ştiu că fac mulţi şi mai mult decât trebuie, aprinzânduse pentru motive neînsemnate.

Evagrie Ponticul, Capete despre deosebirea patimilor și a gândurilor, cap.5 din Filocalie, vol. I

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *