Să ne temem de boala nu a trupului, ci de păcate, din pricina cărora este boala

Păcatul depărtează pe îngerul păzitor al sufletului şi predă sufletul şi trupul în stăpânirea diavolului, fiindcă, precum iarăşi zice Sfântul Vasile cel Mare, „Căci aşa cum fumul alungă albinele şi mirosul urât alungă porumbeii, la fel şi pe îngerul păzitor al vieţii noastre îl izgoneşte păcatul cel urât mirositor, vrednic de plâns”.
Păcatul alungă orice sfială şi îi face fară ruşine pe cei ce păcătuiesc prin întunecarea minţii lor. Despre neruşinarea păcatului, dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune: „Păcatul, până ce se săvârşeşte, are oarecare ruşine. Dar, după ce s-a săvârşit cu fapta, atunci îi face cu lotul fară de ruşine pe cei ce îl lucrează”.
„Păcatul, zice acelaşi dumnezeiesc părinte, este maica smereniei, iar întoarcerea de la păcat, smerenia însăşi.”Una înalţă şi duce sus, celălalt coboară şi smereşte, una duce la ceruri, iar celălalt în adâncul iadului. Şi iarăşi: „Dacă deci păcatul este bun, păzeşte-l pe acelaşi până la sfârşit. Dar dacă este vătămător pentru cel ce îl săvârşeşte, atunci pentru ce rămâi în cele distrugătoare?
Nimeni, căutând să vomite fierea, nu o adună iarăşi pe aceasta înmulţit dintr-un trai rău şi nepedepsit”. Şi Sfantul Marcu adaugă: „Păcatul este foc ce arde şi orice vei adăuga la el îl vei aprinde şi mai mult”
.„Se pare că păcatul este ca o piedică ce opreşte cugetul bun al lui Dumnezeu să fie întru noi.” „Pe cei ce slujesc păcatului îi aşteaptă întristarea şi munca gheenei.”
Pentru aceasta ca de faţa şarpelui fugi de păcat; de te vei apropia de el, te va muşca; dinţi de leu sunt dinţii păcatului, care omoară sufletele oamenilor.
Necurăţia sufletului, Sfântul Ioan Gură de Aur o numeşte păcat: „Este mai bine să fii murdar de noroi decât de tina păcatelor”. Aşa cum viermele roade din lemn şi mănâncă lemnul şi mănâncă şi lâna, având de la sine însuşi început, la fel şi întristarea şi moartea sunt născute din păcat şi consumă păcatul.” Şi iarăşi: Sabie cu două tăişuri este păcatul.

Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *