Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele

-Dragostea creștină cuprinde și pe vrăjmași?

-Da, și tocmai prin aceasta se deosebește dragostea creștină de cea firească.

Oricare alt fel de dragoste poate să izvorască din așteptarea unor foloase trecătoare; de la cel ce ne dușmănește, creștinul nu așteaptă nimic bun, însă dragostea lui îl cuprinde și pe potrivnicul său.

El lasă numai lui Dumnezeu dreptul de judecată, osândă sau iertare a celor răi și are mereu nădejdea îndreptării dușmanului și a îndrumării lui spre bine, spre împăcare. În privința aceasta, Mântuitorul spune: „Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii voștri, și binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc…. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au nu nu fac și vameșii același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au nu fac și neamurile același lucru? Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este”.

Iar Sfântul Apostol Pavel își încheie îndemnurile stăruitoare la dragoste cu cuvintele: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele”.

De asemenea, Mântuitorul, prin viața, suferințele și moartea Sa, ne-a dat totodată și cea mai măreață pildă vie despre dragostea față de cei ce ne voiesc răul, căci El a fost Acela „Care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu amenința, ci Se lăsa Celui ce judeca cu dreptate”.

Îndeosebi exemplară trebuie să ne fie rugăciunea Mântuitorului rostită pe Cruce, pentru cei ce L-au răstignit: „Părinte, iartă-le lor, căci nu știu ce fac”.

Tot în privința aceasta, Sfântul Antonie cel Mare spune: „Fă bine celui ce te nedreptățește și-ți vei face prieten pe Dumnezeu. Nu grăi de rău pe vrășmașul tău către nimeni. Deprinde-te cu dragostea, cu neprihănirea, cu răbdarea, cu înfrânarea și cu cele asemenea, Căci aceasta este conștiița de Dumnezeu”.

„Învățătura de Credință Ortodoxă”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei Ed. Doxologia 2009

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *