Minunată mântuire ne vine de la Stăpâna noastră!

Mulţumeşte Stăpânei noastre, grabnic ajutătoare, Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei, Preabinecuvântatei Fecioare Măria, care, pentru rugăciunile noastre din inimă izvorâte, ne izbăveşte de muncile şi strâmtorările diavoleşti. Caută spre ea, cu ochii inimii, în Duhul Sfânt, Cel ce pretutindenea este şi pe toate le împlineşte, caută ca şi când ţi s-ar afla chiar în inimă şi spune-i: „Grabnic ajutătoare, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Mărie, izbăveşte-mă de vrăjmaşul cel ce nicicum nu mă slăbeşte!” Şi îndată te va izbăvi, pentru credinţa inimii tale, pentru nădejdea pe care şi-a pus-o în ea şi ţi se vor lua strâmtorarea, focul şi întristarea. Trebuie doar să-ţi închipui şi să crezi cu tărie că Duhul Sfânt este pretutindeni, în orice loc, şi că este Fiinţă simplă, că prin El cerul se apropie de noi, „ca-n palmă”, cu toţi îngerii şi sfinţii săi, şi că ajunge doar să chemi din toată inima pe Domnul, sau pe Stăpâna noastră, Născătoarea de Dumnezeu, sau pe un sfânt, să chemi cu credinţă limpede-văzătoare, cu zdrobire de inimă şi cu căinţă pentru păcatele de care ne-a legat vrăjmaşul, sau ne-am legat noi înşine, şi îndată mântuirea va străluci pentru noi. Minunată mântuire ne vine de la Stăpâna noastră! Mi se revarsă în suflet asemenea unui balsam vindecător, sau ca o adiere de aer înmiresmat şi întremător, sau ca o apă liniştită. Caută numai spre ea, spre bunătatea sa pururea binefăcătoare, cu ochii inimii şi cu speranţă, aşa cum cauţi şi către Domnul sau către sfinţi. Vrăjmaşul se sileşte cu orice chip să ridice un zid de nepătruns, unul înalt şi sumbru între sufletul tău şi Dumnezeu, Născătoarea de Dumnezeu, îngeri şi sfinţi. Nu îngăduie blestematul ochiului inimii nici măcar să-l zărească pe Domnul, să-i zărească pe sfinţii Săi, caută să ne întunece inima, să ne risipească credinţa, să ne simţim strâmtoraţi înlăuntrul fiinţei noastre şi copleşiţi de tristeţe. Aceasta ar vrea să facă, stă în intenţia lui, dar noi trebuie să răzbim către Dumnezeu, către Maica Domnului, către sfinţii lui Dumnezeu, oricât de înalt şi de nepătruns ar fi acest zid. De vom şti să răzbim, vom fi mântuiţi. „Credinţa ta te-a mântuit” (Matei 9, 22).

Spune-ţi în inimă, din toată… inima: „Domnul înseamnă pentru mine totul; eu singur sunt un nimeni, neputincios, nimic nu pot face. „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5), spune însuşi Domnul. Eu fiind Acela ce poate face totul şi cu prisosinţă pentru voi. Convinge-te că este aşa în fiecare minut al vieţii în inima ta şi nu pregeta să alergi pentru orice lucru la Domnul, sperând să obţii de la El toate cele bune şi de folos, pentru mântuire şi chiar pentru viaţa vremelnică de-acum.

Dacă Stăpâna noastră Născătoarea de Dumnezeu, în virtutea comuniunii sale cu Dumnezeu şi a pilduitoarei slujiri faţă de Stăpânul tuturor, vine grabnic în ajutorul celor ce i se roagă cu credinţă şi dragoste, izbăvindu-i din toate răutăţile şi dându-le tot ceea ce cer spre mântuire, cu atât mai vârtos va face aceasta Domnul însuşi. Numai să nu fim puţin credincioşi, reci la suflet când venim la El, nesimţitori ca pietrele, ci să încălzim în noi credinţa în bunătăţile lui Dumnezeu şi recunoştinţa de a le fi primit, cu conştiinţa sinceră a greşelilor noastre şi cu nemărginită dragoste faţă de Mântuitorul nostru, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Care ne iubeşte cu dragoste nemăsurată.

Când te rogi Domnului, Maicii lui Dumnezeu, sfinţilor, să nu uiţi niciodată că Domnul dă după inima celui ce cere („Dea ţie Domnul, după inima ta” – Psalmul 19, 4). După cum îţi este inima, aşa îţi va fi darul. Dacă te rogi sincer, cu credinţă, nefăţarnic, din toată inima, atunci ţi se va da dar de la Dumnezeu pe măsura credinţei tale, a „temperaturii” inimii. Şi invers, cu cât îţi este inima mai rece, cu cât se vădeşte mai puţin credincioasă şi mai duplicitară, cu atât îţi va fi rugăciunea mai fără folos, aceasta în cel mai fericit caz, fiindcă o astfel de rugăciune ar putea să-1 mânie pe Dumnezeu, Cel ce este Duh şi căruia i se cuvine închinare în duh şi adevăr (Ioan 4, 24, 23). De aceea când chemi pe Domnul, pe Maica Domnului, pe îngeri sau pe sfinţi, cheamă-i din toată inima: de te rogi pentru vii sau pentru morţi, roagă-te cu inimă fierbinte, spunând numele fiecăruia; de te rogi să ţi se dea ţie sau altcuiva vreun dar duhovnicesc, pentru izbăvirea ta sau a altcuiva de vreo nenorocire, de păcate, de patimi, de năravuri păcătoase, roagă-te pentru aceasta din toată inima, dorind din tot sufletul ca tu sau altcineva să căpătaţi darul cerut, arătându-te ferm hotărât să părăseşti tu însuţi păcatul, sau dorind ca şi alţii să se lepede de păcate, de patimi, de năravuri rele şi Domnul îţi va da darul după inima ta. „Cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă” (Ioan 15, 7). Vezi, trebuie numaidecât să vrei să obţii ceea ce ceri şi numai aşa vei primi. „Rugaţi-vă unul pentru altul ca să vă vindecaţi” (Iacov 5, 16).

Fii ascultător cu inima la tot lucrul bun, cu cuvântul şi cu fapta, în toată vremea, slujind altora fără nici cea mai mică supărare sau enervare, ţinând minte cuvintele Mântuitorului: „Care dintre voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru” (Matei 20, 26).

Crede nezdruncinat că Domnul ţi-a dat toate cele de trebuinţă în toată vremea. În timpul rugăciunii El îţi dă putere şi chezăşia împlinirii fiecărui cuvânt, întru Duhul Sfânt; în timpul unei evlavioase „convorbiri”, El îţi dă apă vie şi face din cuvintele tale un torent de foc; în toată vremea Domnul înseamnă pentru tine tot binele. Când te afli în preajma Domnului tău, n-ai de ce să fii trist. El te-a „închis” în Sine din toate părţile, îţi pătrunde toată fiinţa, îţi ştie gândurile, nevoile, intenţiile şi dacă vei sta în El cu adevărat, cu credinţă şi cu dragoste, nu va mai pătrunde în tine nici un rău. „Îngăduinţa voastră să se facă ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape” (Filipeni 4, 5). Dumnezeu, Cel pururea fiitor, atotprezent, simplu (necompus), poate într-o singură clipă să creeze şi să recreeze totul, aşa cum a făcut în minunile din Egipt. Cel simplu le poate face pe toate simplu, Cel atotputernic are puterea să săvârşească toate.

Sfântul Ioan de Kronstadt

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *