Cel ce ia asupra lui un jurământ şi-l încalcă, deşi trăieşte, este mort

Jurământul strâmb! Un cuvânt care exprimă lipsa de cuvioşenie; un cuvânt ce semnifică lipsa de evlavie faţă de Dumnezeu; un cuvânt ce înseamnă încălcarea jurământului; un cuvânt ce înfăţişează stricăciunea morală; cuvântul ce vădeşte vicleşugul şi înşelăciunea; care zugrăveşte neruşinarea; un cuvânt care mărturiseşte încălcarea datoriilor sacre; un cuvânt care scoate la iveală sufletul viclean, inima împietrită şi mintea stricată.

Cel ce încalcă jurământul este lipsit de cucernicie, pentru că, deşi a invocat numele dumnezeiesc şi dreptatea dumnezeiască spre adeverirea şi probarea cuvintelor sale, şi-a încălcat jurământul, fără să ţină seama de evlavia datorată lui Dumnezeu şi de dreptatea dumnezeiască pe care el însuşi a invocat-o. Sperjurul este lipsit de evlavie, pentru că poartă pe buzele lui numele dumnezeiesc, cu intenţia de a-şi ascunde scopurile viclene şi de a pune în faptă blestemata dorinţă a inimii sale. Sperjurul este necredincios, pentru că, încălcându-şi jurământul, neagă existenţa lui Dumnezeu şi dreptatea dumnezeiască; pentru că nici un credincios nu îndrăzneşte să-L mânie pe Dumnezeu şi să dispreţuiască pedeapsa dumnezeiască ce ameninţă să vină.

Sperjurul este stricat moral, pentru că nici un om sănătos moral nu îndrăzneşte să-şi încalce nu numai jurământul, pentru care L-a invocat ca martor şi judecător al dreptăţii pe Dumnezeu, dar nici măcar cuvântul său de onoare. Sperjurul este viclean şi impostor, fiindcă îşi bate joc şi de cele dumnezeieşti şi de cele omeneşti ca să-i înşele pe cei care-şi pun încrederea în el. Sperjurul este un neruşinat, pentru că nu-i este ruşine să mintă în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Cel care jură fals dispreţuieşte datoriile sale sacre, pentru că se sustrage de la obligaţia de a le respecta. Sperjurul este viclean, pentru că trage folos de pe urma evlaviei faţă de Dumnezeu a credincioşilor, spre a-i înşela. Sperjurul are inima împietrită, fiindcă se arată nesimţitor în faţa groaznicei sale căderi morale. Sperjurul are un cuget pervertit, deoarece gândurile îi sunt întortocheate şi hotărârile minţii viclene.

Pe sperjur îl urăşte Dumnezeu, deoarece a ajuns cu totul lipsit de evlavie; „Şi nu se va depărta de casa lui biciul”, după înţeleptul Sirah ( Inţ. Sir., 23, 11).

Despre sperjuri, Dumnezeu spune prin gura Prorocului Zaharia: „Şi a grăit către mine, zicând: «Ce vezi tu?» Şi am zis: «Văd o seceră care zboară, lungă de douăzeci de coţi şi lată de zece.» Şi el mi-a tâlcuit: «Această seceră va intra în casa a tot cel ce se jură mincinos în numele Meu şi-l va zdrobi şi-l va nimici.”1

Iată judecata dumnezeiască care îi aşteaptă pe sperjuri! Sperjurul păşeşte spre dezastru, trăgând după sine şi casa sa, şi pruncii lui se fac părtaşi unor necazuri cumplite.
Vechii elini spuneau: „Să nu ţi se pară că Dumnezeu uită de cei ce se jură strâmb”; şi, de asemenea: „Dacă cineva se va jura pe zei, nu va fi trecut cu vederea, nici nu va putea scăpa de pedeapsa lor; nu numai el însuşi, ci şi copiii lui şi întreg neamul celui care s-a jurat strâmb va avea parte de mari nenorociri.”

Dumnezeiescul Părinte Hrisostom spune că cel ce ia asupra lui un jurământ şi-l încalcă, deşi trăieşte, este mort. „Nu împunge sabia, aşa cum o face călcarea jurământului; nu poate ucide pumnalul, aşa cum o face rana jurământului. Cel care a jurat strâmb, chiar dacă i se pare că trăieşte, a fost rănit şi este deja mort; şi aşa cum cel care a primit [ca pedeapsă] ştreangul, chiar înainte de a ieşi din oraş şi înainte de a-l vedea pe călău ca fiind de faţă, simte că a murit odată ce a ieşit de pe uşa tribunalului, la fel şi cel ce s-a jurat mincinos, chiar dacă trăieşte, a murit.” înţeleptul Solomon zice: „Cei care jură strâmb împotriva dreptăţii, dispreţuiesc tot ce e sfânt.”

Sfântul Nectarie din Eghina, Cunoa;te-te pe tine însuți, Editura Sophia

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *