Diavolul, care este întruparea răului, nu poate cere altceva de la oameni

Binele şi răul sunt potrivnice unul altuia, nu pot sta împreună niciodată, aşa cum nu stă lumina cu întunericul. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona, zice Domnul Hristos (Matei 6, 24). Aşa cum Dumnezeu, care este Binele suprem şi izvorul a tot binele, cere de la ucenicii Săi să-L iubească din toată inima, din tot sufletul şi din tot cugetul (Matei 27, 37); tot aşa şi diavolul, care este întruparea răului, nu poate cere de la oameni altceva decât răul. La sfârşit, când fiara va avea putere mare asupra oamenilor şi va da război sfinţilor, nu va mai lupta împotriva oamenilor numai cu minciuna şi cu vicleşugul, ci va folosi sila, constrângerea, va sili pe oameni ca să-i facă voia să săvârşească păcatul, chiar fără să vrea.

Cei care au trecut prin închisorile ateiste din vremea noastră mărturisesc că au fost siliţi să batjo­corească Sfintele Icoane, Sfintele Taine, Sfintele Slujbe ale Bisericii; să rostească blasfemii şi să se lepede de Dumnezeu, cu vorba şi cu fapta, cu intenţia vădită de a-i face să săvârşească păcate grave, ca să-şi piardă sufletul. Dar aceste silnicii drăceşti au devenit suferinţe martirice, prilej de încununare şi nu de pieire sufletească, pentru cei care le-au răbdat fără să se închine fiarei.

Ieromonah Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii, Editura Bizantină, București, 2006 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *