Voi ştiţi câte botezuri sunt?

Voi ştiţi câte botezuri sunt? Aţi citit Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin? Să ştiţi că sunt nouă botezuri până la sfârşitul lumii!

Primul botez a fost potopul, când Dumnezeu a înecat păcatul cu apă!

Al doilea botez a fost trecerea poporului ales prin Marea Roşie, „prin mare şi prin nor”, care închipuia pogorârea Duhului Sfînt.

Al treilea botez a fost botezul leviţilor, adică tăierea împrejur, din Legea Veche. Nimeni nu putea din leviţi să se taie împrejur, sau să fie preot, dacă nu se boteza mai întâi cu apă, nu-şi spăla cu apă hainele şi trupul său.

Al patrulea botez a fost botezul lui Ioan Botezătorul, numit şi Botezul Pocăinţei.

Al cincilea botez a fost botezul prin apă şi prin Duh, botezul nostru creştin dat nouă de Hristos şi de Sfinţii Apostoli. N-a zis Mântuitorul Hristos lui Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea intra în împărăţia Cerurilor”?

Al şaselea botez este botezul Spovedaniei. Că a zis Mântuitorul, cînd a suflat Duh Sfânt peste Apostoli: „Cărora le veţi ierta păcatele, se vor ierta şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi”. Acest botez este instituit de Mântuitorul, îndată după înviere, când a dat Apostolilor puterea de a lega şi a dezlega păcatele oamenilor: „Orice veţi dezlega pe pământ, va fi dezlegat şi în ceruri şi orice veţi lega pe pământ va fi legat şi în ceruri”.

Al şaptelea botez este botezul pogorârii Duhului Sfânt; când S-a pogorât în chip de limbi de foc şi i-a făcut pe Apostoli să vorbească în toate limbile de sub cer.

Al optulea botez este botezul sângelui, al muceniciei. Căci a zis celor doi fii ai lui Zevedei, care, la îndemnul mamei lor, cereau să stea unul de-a dreapta şi altul de-a stânga! „Nu ştiţi ce cereţi! Botezul cu care am a Mă boteza, vă veţi boteza şi voi”. Botezul sângelui cu care S-a botezat Hristos pe Cruce, este al optulea botez. Acesta este cel mai sfânt botez de sub cer, că după acest botez nu mai poate greşi omul. Se botează în sângele său, în care S-a botezat Hristos pe cruce şi S-a înălţat la cer.

Al nouălea este botezul de la sfârşitul lumii, botezul cu foc, care nu mai este mântuitor, ci chinuitor pentru veacul veacului, când toată lumea o să treacă prin foc, să ardă. Pentru unii focul va fi spre curăţire şi mântuire, iar pentru alţii spre munca veşnică.

Voi ştiţi că, până la Botez, cerul este închis pentru sufletele nebotezate? Până nu-i botezat, n-are intrare în împărăţia Cerurilor.

De la botez, avem doi îngeri. Avem un înger rău pe umărul stâng şi un înger al dreptăţii, de la Ceata Stăpâniilor din cer, pe umărul drept. Unul scrie cele bune; celălalt, cele rele. Nu numai ce-am făcut rău, ci şi ce-am gîndit. El îţi da gând rău şi dacă vede că-l primeşti, scrie: „în ziua cutare, în ceasul cutare, a primit gândurile mele cele rele pe care i le-am dat eu”. Şi el le scrie acolo.

Băgaţi de seamă cum săvârşiţi botezul. Vin femeile aici cu copii bolnavi le epilepsie. Copilu-i mic şi-l ia diavolul în primire şi-l munceşte. Ştiţi de ce? Am găsit în Pravila Mare. Pentru că la Botez preotul nu le citeşte cu atenţie şi evlavie toate lepădările de satana.

Când faceţi un Botez, să nu vă grăbiţi. Sau, dacă ai două sau trei în acceeaşi apă – poate să fie şi unul -, dacă-s mai mulţi copii, să fie de acelaşi sex si cât trăiesc ei nu se pot înrudi prin căsătorie, căci au devenit rudenii spirituale, adică „fraţi de cruce”. Când sunt mai mulţi copii, se pot citi lepădările la toţi o data dar îi pomeneşti pe fiecare pe numele său, cum îi cheamă.

Botezul, ca orice Taină, se face cu scumpătate şi cu iconomie, adică cu pogorământ, de nevoie. Botezul cu scumpătate se face numai de episcop şi de preot şi numai în biserică şi numai prin trei afundări. Aşa este Botezul desâvârşit. Botezul prin stropire sau prin turnare este aprobat de Biserică numai cu iconomie, adică de nevoie.

Cu toate că Botezul prin stropire şi turnare nu-i desăvârşit, este cu lipsă. Biserica îl priveşte cu iconomie, că este făcut în numele Preasfintei Treimi. Apoi, la mare nevoie, când pruncul după naştere este ameninţat să moară, Biserica îngăduie să-l boteze nu numai preotul, ci şi un diacon, un călugăr, un mirean, o femeie şi chiar moaşa care ajută la naştere, numai să zică cuvintele acestea: „Se botează robul lui Dumnezeu (cutare), în numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. Amin. Şi al Sfântului Duh. Amin”. Aceşti copii botezaţi de femei sau de călugări, sau de diacon sau de moaşă, ca să nu moară nebotezaţi, dacă li s-au zis cuvintele acestea şi au rămas în viaţă, preotul nu le mai poate repeta în veac. El face lepădările şi cealaltă slujbă şi îi miruieşte cu Sfântul şi Marele Mir. Apoi îi împărtăşeşte cu Sfintele Taine. Cuvintele dogmatice referitoare la ipostasurile Sfintei Treimi nu se mai repetă. Că preotul, dacă le mai repetă, a doua oară, răstigneşte pe Iisus Hristos şi nu mai poate fi preot. De aceea stiliştii, care ţin stilul vechi şi botează a doua oară sunt eretici.

Cine poate boteza un copil? Pentru Botez să vă alegeţi oameni creştini ortodocşi. La fel şi pentru Cununie. Numai atîta să vă feriţi: La Nuntă şi la Botez să nu puneţi naşi mulţi, că te-ai făcut rudenie cu toţi aceia, rudenie spirituală, şi copiii voştri în veac nu se mai pot lua neamuri.

Se pot boteza copiii avortaţi? Cine a îndrăznit să boteze un copil mort ori avortat, nebotezat, nu mai poate fi preot în veacul veacului. Ce botezi? Ţarina? Doar sufletul a plecat din clipa când a murit. Cum? Te-ai făcut preot şi te-apuci să botezi la cimitir şi să înşeli lumea? Mare nebunie! Am auzit pe undeva că preotul botează la Botezul Domnului pe cei avortaţi. Asta-i nebunie! Asta-i ieşire din minţi! Nu se botează în veacul veacului! A plecat sufletul lui. Ştiţi voi unde stau copiii nebotezaţi? Să ţineţi minte, care sunteţi aici! Copiii nebotezaţi ai creştinilor stau în partea de miazănoapte din ceruri, unde este un fel de ceaţă, cum este la noi în zori de ziuă, când nu s-a luminat.

Dacă cei ce au copii morţi nebotezaţi se mărturisesc curat la duhovnic şi fac canonul şi nu mai fac această urgie, se mântuiesc.

Se pot pune două nume la botez? Nu se pun două nume la botez în veac. Numai unul şi ortodox! Niciodată să nu puneţi două nume la copii. Unul şi ortodox! Că părticica este pentru un suflet nu pentru două. Aşa este! Mânca-v-ar raiul, să vă mănânce! Aşa să vă văd în rai, mamă, pe toţi! Pe toţi! Doamne fereşte, unul să nu rămână la munci! Toţi să vă bucuraţi în grădinile raiului! Toţi, mamă!

Din cuvintele arhimandritului Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj Napoca, 2004

 

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *