Să ne încredințăm Domnului fără șovăire

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta…și-ntru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului.” (Facere 12, 3)

Vai, ce mulți sunt cei ce ar vrea să primească binecuvântare de sus și care, în realitate, nu fac decât să trăiască doar pentru ei! Nu înțeleg că supremul, unicul, adevăratul și cel mai profund bine constă în a trăi pentru alții, a împărți cu ei tot ce au primit.

În aceasta constă adevăratul sens al vieții, singurul care ne face liberi. Numai cei binecuvântați de Dumnezeu pot fi o binecuvântare pentru alții. Vrei să fii o binecuvântare pentru aproapele tău? Fă din tine un pământ nou. Dacă te-ai unit cu Hristos, răstignește-te împreună cu El, sloboade rădăcini în Împărăția Sa, pentru a fi transmițător al binecuvântării Sale. Numai cei ce trăiesc în Hristos pot întinde braț de sprijin fraților amenințați de pieire. „Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează”, zice Domnul, Care va înălța un zid în jurul lui Avraam, pe care își va pune pecetea Sa. Pe cel ce și-a întărit inima întru Domnul pe acela Domnul îl va lua sub sfânta Sa pază, ca să nu se mai teamă de uneltirile diavolului și de cele ale oamenilor, fiindcă pentru el „toate i se lucrează spre bine” (Romani 8, 28).

Izvor de apă vie fiind, El ne va împlini, la timpul pe care îl va socoti nimerit, toate cele de lipsă. Ne va da credință, nu „cu vedere”.

Să ne încredințăm Domnului fără șovăire. Fiindcă, de bună seamă, El nu ne va lăsa în beznă, ci ne va lumina calea cu lumină cerească. „Căile drepților întocmai ca lumina luminează, merg înainte și lumină răspândesc, până-n plinul zilei (Proverbe 4, 18).

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” , Editura Cartea Ortodoxă

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *