Oamenii vin spre biserică şi uneori pleacă flămânzi

– Părinte, oare pentru vremurile şi firea omu­lui din ziua de azi, credeţi că felul în care bise­rica se deschide spre oameni ar trebui schimbat, ajustat, făcut altfel?

– Felul în care îl împărtăşeşti pe Hristos vea­cului 21 ar trebui să fie cu totul altul decât l-au împărtăşit părinţii în veacul 17 sau 18. Cred că şi biserica, şi cu­vântul preotului, trebuie să îşi asume lumea, adică tre­buie să vorbeşti în graiul culturii de astăzi, să te adre­sezi problematicii de acum, omului real de astăzi, omului mass-media, omului din lumea virtuală, omu­lui care nu are sens, dar caută unul. Şi atunci, tre­buie să te faci, vorba Sfântului Apostol Pa­vel, tuturor de toate. A te face tuturor de toate înseam­nă să cobori şi să te înalţi la nivelul fiecăruia. Sigur, nu devii spe­cialist în medicină, când vorbeşti sau spove­deşti un medic, dar nu poţi să fii nici în afară de cu­noaşterea medicală a secolului XXI. Adică pe fiecare trebuie să îl „pescuieşti” – asta este expresie biblică: te voi face pescar de oa­meni – din „heleşteul” Lui. Ve­deţi, noi trăim şi un paradox: oamenii vin spre bise­rică şi une­ori pleacă flămânzi. Adică, nu ne ducem noi să îi căutăm la „balta” lor, în „he­leşteul” lor, în apa lor, mai mult sau mai puţin cristalină, ci vin ei spre biserică, ne caută şi, de mul­te ori, ne simţim co­pleşiţi. Gân­diţi-vă la feno­menul Prislop. Acum zece ani, acolo nu era un pele­rinaj, iar acum vin la sfâr­şit de săptămână şi până la 100.000 de oameni, cu alte cuvinte vin „peştii” la tine, iar tu nici mă­car nu trebuie să te duci să îi mai cauţi. Şi, iacătă, Prislopul ne depăşeşte. Cine îi preia pe cei 100.000 de oameni? Cine le spune un cuvânt? Eventual, îi preia părintele Arsenie şi bunătatea lui Dumnezeu, dar asta nu re­zolvă responsabi­lita­tea noas­tră, a preoţilor, nu ne scuteşte pe noi să fim res­pon­sabili, câtă vreme, iacătă, vine poporul lui Dum­nezeu către biserică, iar biserica nu e ca­pabilă să-i deschidă porţile.

Pr. prof. dr. Vasile Vlad

sursa: formula-as.ro/2015/1183

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *