Mai întâi de toate şi îndeosebi se cuvine… să ne rugăm pentru cei ce ne fac rău…

Vi se pare că unii oameni îşi permit să mintă fără ruşine; în realitate aceasta nu se întâmplă deloc aşa, ci iată cum. Dacă, după cuvintele Sfinţilor Părinţi, chiar şi o singură patimă îl orbeşte pe om, ce se va întâmpla atunci când se vor aduna o mulţime? De exemplu; mândria, iubirea de slavă, apoi de la ele mânia şi ura…

Dacă aceste patimi îi domină pe om, cum poate oare să aibă o privire corectă asupra lucrurilor’? Nu va începe oare sub influenţa acestor patimi, să pretindă că opiniile incorecte sunt adevărate?

Precum i se pare omului, astfel şi vorbeşte.

Nu fiţi prea exigenţi faţă de cei ce prezintă fapta într-o forma mincinoasă. Cred că şi acela care a minţit împotriva femeii n-a făcut-o intenţionat, ci laic fiind, din cauza lipsei de atenţie, a amestecat laolaltă două discuţii petrecute în locuri diferite… O astfel de întâmplare a avut loc şi la noi. G. Muraviov (A. N.), intrând în schit în două chilii diferite, într-una a văzut arta legătoriei, iar în alta a văzut un strung. Mai apoi le-a amestecat, le-a descris ca fiind într-o singură chilie, şi aşa a tipărit în cartea sa. Când vă va lupta suspiciunea, spuneţi-vă: „Poate că nu e aşa!?” şi păziţi linia de mijloc.

Ţine minte poruncile

Îmi scrii despre situaţia ta stânjenitoare și tristă. Ce să faci? Nu în zadar ni se spune în învăţătura Evangheliei şi Apostolilor că „strâmtă şi necăjită este calea vare duce la viaţă”, că „prin multe suferinţe se cuvine să intrăm în împărăţia Cerului”, şi că toţi cei „care vor să vieţuiască inn evlavie, vor fi prigoniţi”. Gândindu-te la toate acestea, ţine cu tărie în minte cuvântul Domnului însuşi; „în răbdarea voastră vă veţi mântui sufletele voastre”, şi aminteşte-ţi mai ades fericirile evanghelice, atrăgând o atenţie deosebită asupra ultimeia dintre ele: „Fericiţi veţi fi, când vă vor ocări şi vă vor prigoni şi vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru Mine: bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci plata voastră multă este în ceruri”.

Iar pentru ca să nu greşim prin învinuirea altora, ne sunt necesare… şi următoarele porunci ale Domnului: „Nu vă mâniaţi, nu judecaţi, nu osândiţi, iubiţi pe vrăjmaşi, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi-i pe cei ce vă blestemă, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă fac rău şi vă prigonesc”.

Mai întâi de toate şi îndeosebi se cuvine… să ne rugăm pentru cei ce ne fac rău…

Dacă şi după toate acestea, din cauza neputinţei noastre, gândul ar începe să ne supere cumva sau să ne tulbure prin ţinerea de minte a răului, atunci să chemăm în ajutor cuvântul cu putere al Domnului, care ne înştiinţează prin Apostol: „A mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul”(Romani XII, 19). Şi să facem nu doar aceasta, ci în toate să ne încredem în Pronia atotbună a lui Dumnezeu.

În Biserica ortodoxă se întrebuinţează o expresie plină de înţelepciune: „Omul propune, iar Dumnezeu dispune”. Noi credem astfel; iar Dumnezeu să ne orânduiască cele de folos, precum va voi El, Preabunul şi Preasfântul. Şi în această situaţie, pentru mângâierea noastră, să ţinem minte cu tărie cuvântul psalmistului: „Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini. Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face fărădelegea…” şi tot Psalmul 36 până la sfârşit. <…>

Domnul se ruga pentru cei ce-L răstigneau, iar întâiul mucenic Ştefan se ruga pentru cei ce îl ucideau, ca să nu li se considere păcat, spunând: „Nu ştiu ce fac”. Fă şi tu la fel şi vei primi milostivirea şi ajutorul lui Dumnezeu şi te vei linişti…

…Voi repeta: îmbărbătează-te şi încetează să te laşi pradă deznădejdii, şi fereşte-te îndeosebi de mânie, care nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Roagă-te şi reciteşte scrisorile mele, în care ţi s-a spus nu numai o dată: dacă nu împlinim poruncile Domnului – iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă şi rugaţi-vă pentru cei ce vă ocărăsc şi vă prigonesc – atunci prin ce ne deosebim de păgâni, care îi iubesc doar pe cei ce îi iubesc pe ei!

Dacă vrei să te enervezi, atunci să te mânii şi să fii nemulţumit împotriva instigatorilor nevăzuţi, de care ai fost înconjurată, precum ai văzut în vedenie. Tocmai ei se străduiesc să-i încurce pe toţi şi să-i arunce în confuzie cu pretexte aparent bune, ca nişte lupi răi de pradă îmbrăcaţi în piele de oaie. De aceea fii înţeleaptă şi atentă şi ai grijă să nu te grăbeşti spre supărare, căci supărării îi va urma mânia sufletească…

Sfântul Ambrozie de la Optina, Sfaturi pentru familia creștină, Editura Platytera

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *