Inima este adevărata „biserică” unde omul se întâlneşte cu Dumnezeu

Inima este adevărata „biserică” unde omul se întâlneşte cu Dumnezeu. Inima omului caută o simţire (cf. Pilde 15, 15), atât înţelegătoare, cât şi dumnezeiască, şi nu află odihnă până când Domnul slavei nu vine şi Se sălăşluieşte într-însa. Iar Dumnezeu, Care este un „Dumnezeu gelos” (leşirea 34, 14), nu Se mulţumeşte doar cu o parte din inima noastră. În Vechiul Testament îi auzim chemarea: „Dă-mi, fiule, inima ta” (Pilde 23, 26), iar în Noul Testament ne porunceşte: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta” (Marcu 12, 30).

El este Cel Ce a plămădit inima fiecărui om în chip unic şi irepetabil, însă nicio inimă nu-L poate cuprinde pe de-a-ntregul, căci „Dumnezeu este mai mare decât inima noastră” (1 loan 3, 20).

Şi totuşi, atunci când omul izbuteşte să-şi întoarcă toată inima spre Dumnezeu, Domnul Însuşi face să rodească într-însa sămânţa nestricăcioasă a Cuvântului Său, o pecetluieşte cu minunatul Său Nume şi o luminează cu prezenţa Lui veşnică şi plină de har. O preface în biserică a Dumnezeirii Sale, nefăcută de mâini omeneşti, în stare să-I oglindească „Chipul”, să-I audă „Glasul” şi să îi „poarte” Numele (cf. loan 5, 37; Fapte 9, 15).

Într-un cuvânt, omul îşi împlineşte atunci menirea vieţii, rostul pentru care a venit în lumea aceasta trecătoare.

Arhimandrit Zaharia Zaharou, ”Omul cel tainic al inimii”, Editura Basilica, București

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *