Domnul a rânduit poruncile Sale împotriva scopului lor, înfricoșând pe cei ce le vor călca

Dumnezeu3

Este un război întru ascunsul nostru, susținut de duhurile răutății, care se poartă prin gânduri cu sufletul. Căci acesta fiind nevăzut, puterile acelea răuvoitoare, fiind asemenea cu ființa lui, se apropie de el prin războiul nevăzut. Astfel, se pot vedea între ele și suflet: arme, rânduire de bătaie, înșelăciuni viclene, război înfricoșat, ciocniri de luptă și biruințe, și înfrângeri din amândouă părțile. Numai un lucru nu îl are acest război al minții (inteligibil), pe care-l are războiul văzut (sensibil): vremea hotărâtă a războiului. Căci, războiul văzut își hotărăște o vreme și o rânduială, pe când celălalt atacă fără de veste și, țintind dintr-o dată în cele mai dinlăuntru părți ale inimii, omoară sufletul prin păcat.

Pentru ce se pornește împotriva noastră lupta și bătălia aceasta? Ca să nu se facă prin noi voia lui Dumnezeu, precum ne rugăm zicând: «Facă-se în noi voia Ta». Iar aceasta stă în poruncile lui Dumnezeu. Dacă cineva și-a întărit (și-a fixat) cu trezvie mintea sa în Domnul împotriva amăgirii dracilor și urmărește cu dinadinsul intrările și împletirile ce se nasc din năluciri, va dobândi cunoștința lor prin experiență. De aceea, Domnul, îndreptându-și atenția împotriva blestemaților draci și văzând de mai-nainte, ca un Dumnezeu, gândurile lor, a rânduit poruncile Sale împotriva scopului lor, înfricoșând pe cei ce le vor călca.

Isihie Sinaitul, Capete despre trezvie, Editura Humanitas, Bucureşti

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *