De se va întâmpla o bucurie, să presupunem că mâhnirea nu e departe de noi; iar dacă a sosit necazul, să aşteptăm bucuria

De se va întâmpla o bucurie, să presupunem că mâhnirea nu e departe de noi; iar dacă a sosit necazul, să aşteptăm bucuria. Să luăm pildă de la cei ce înoată pe mare. Când asupra lor se ridică un vânt puternic şi e furtună, ei nu-şi pierd nădejdea în mântuirea lor, ci se împotrivesc valurilor, aşteptând o vreme liniştită. Iar când vine liniştea, ei aşteaptă furtuna; şi de aceea sunt întotdeauna veghetori, pentru ca vântul ce se ridică pe neaşteptate să nu-i prindă nepregătiţi şi să nu-i arunce în mare. Sfântul Efrem Sirul

Oare meşterul care face lucruri de aur, aruncând preţiosul metal în foc, îl uită acolo? Nu, el îl păzeşte şi îl preţuieşte foarte mult. El stă în aşteptare la gura cuptorului, observă cu băgare de seamă metalul şi, de îndată ce vede că chipul său se răsfrânge în aurul topit, el trage încheierea că treaba este terminată şi stinge focul. Aşa întocmai şi Mântuitorul veghează asupra cuptorului nenorocirii, în care creştinii trebuie să fie curăţaţi, neîngăduind nici cea mai mică suferinţă de prisos şi aşteptând numai ca chipul Lui să se răsfrângă în inimile lor. Şi copiii Lui ies de acolo ca aurul curăţit de şapte ori. Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Nimic nu apleacă sufletul atât de mult spre iubirea de înţelepciune ca necazul. Sfântul Ioan Gură de Aur

Cel ce doreşte să înlăture de la sine durerile viitoare, trebuie să le îndure cu bucurie pe cele de faţă. Sfântul Marcu Ascetul

Spune, măcar după ce a trecut nenorocirea, ceea ce n-ai putut spune în vremea nenorocirii: „Fie numele Domnului binecuvântat! Fie slava Domnului în veci!” Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Bogăţia nu stă în faptul să ai bogăţie, ci în faptul să nu te îngrijeşti de căutarea ei. Nu e sărac acela care nu are nimic, ci acela care doreşte multe; tot astfel nu e bogat acela care are multe, ci acela care nu cere nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă oamenii nu ştiu să se folosească de sărăcie, vinovaţi sunt oamenii, nu sărăcia. Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului

Nu există nimeni care să fi petrecut în bucurie şi aici -în lumea aceasta, şi acolo – în viaţa viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur

Nu cele ce ne par nouă de folos să le preferăm, ci pe acelea pe care le arată Duhul. Aşa oamenilor li se pare că le sunt de folos liniştea şi izbăvirea de primejdie. Chiar Sfântului Apostol Pavel i se părea la început aşa, dar a aflat mai pe urmă că tocmai cele potrivnice sunt de folos şi, aflând, era mulţumit şi se mândrea cu ele. Cel ce se ruga Domnului să îl scape de suferinţe şi de primejdii, fiindcă a auzit spunân-du-i-se: ţi-ajunge harul Meu, că puterea Mea întru neputinţe se desăvârşeşte (2 Cor. 12, 9-10), iată că după aceea sălta, alungat şi prigonit! Sfântul Ioan Gură de Aur

Cuvinte din înțelepciunea sfinților

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *