Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt (hulele) de care zice Domnul „că nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel viitor”?

Dacă sunt mărturisite și se face canon pentru ele sunt iertate?

Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt acestea : necredința și împotrivirea adevărului dovedit al credinței creștine; încrederea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu; deznădejdea față de îndurarea lui Dumnezeu, pizmuirea aproapelui pentru harul ce i s-a dat, pentru sporirea lui în fapte bune. precum și neîndrumarea celor greșiți pe calea mântuirii; ura de moarte, nepocăința până la moarte și nesocotirea darurilor lui Dumnezeu; lepădarea de credință, eresul, secta, sinuciderea etc.

Pricina pentru care aceste păcate nu se iartă de către Dumnezeu nici în veacul de acum nici în cel viitor este ” îndărătnicia omului de a nu se pocăi de aceste păcate în toată viața și împietrirea inimii lui „. Cel ce săvârșește astfel de păcate, nu primește iertare de la Dumnezeu pentru că nu voiește să fie iertat și să asculte poruncile lui Dumnezeu. Dacă un astfel de vinovat se căiește din adâncul sufletului, se mărturisește și se hotărăște să nu mai păcătuiască și cere îndurare lui Dumnezeu cu stăruință și cu lacrimi, atunci prin Taina Pocăinței el va putea primi iertare, căci ” nu este păcat oricât de greu ar fi el, care să covârșească bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu.„

Părintele Cleopa Ilie, ”Invatatura de Credinta Ortodoxa”, editura 1953

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *