Care sunt oare rugăciunile cele mai potrivite pentru Sfânta Treime?

Cea dintâi rugăciune, cea mai scurtă și mai mântuitoare este aceasta, pe care o auziți mereu in Biserică: „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh“. Acesta e prima rugăciune către Sfânta Treime și cea mai scurtă și mai dreaptă în conținutul ei dogmatic, pentru ca prin aceste cuvinte slăvim persoanele Sfintei Treimi deopotrivă: întâi pe Tatăl, pricina; al doilea, pe Fiul, Cel născut mai înainte de toți vecii; al treilea, pe Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede, fiind de un scaun și de o ființă cu Fiul și cu Tatăl.

Și care este rugăciunea de cerere cea mai scurtă către Sfânta Treime? Rugăciunea începătoare: „Prea Sfânta Treime, miluiește-ne pe noi“. Să o zicem aceasta mereu, acasă și pe drum: „Prea Sfântă Treime, miluiește-mă pe mine, păcătosul (sau păcătoasa)“. Și iarăși: „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh“. Acestea le poți zice oricând; și făcând așa, te rogi Prea Sfintei Treimi cu rugăciune dreaptă și preaputernică.

Dar mai este o rugăciune – nu tare lungă si foarte dreaptă în conținutul ei dogmatic – alcătuită de Sfinții Părinți ai Bisericii din vechime: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi“. Când zicem „Sfinte Dumnezeule“, ne adresăm Tatălui; când zicem „Sfinte tare“ – Fiului; când zicem „Sfinte fără de moarte“ – Duhului Sfânt. Iar la urmă, zicând „Miluiește-ne pe noi“, ne închinăm tuturor persoanelor Sfintei Treimi deopotrivă, ca Unui Singur Dumnezeu în Treime. Și de aceea, această cântare exprimă însușsi miezul credinței noastre.

Iubiții mei frați, în încheiere vă spun numai: oriunde mergeți pe drum, oriunde stați, ziceți către Sfânta Treime, cu glas sau în gând: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ție!“, și apoi: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi“, iar la urmă: „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh“. Amin.” –

Părintele Ilie Cleopa, (fragmente dintr-o predică rostită în 1968) Lumea credinței, anul II, nr. 1(6)

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *