Orice înţelepciune din cer şi de pe pământ se naşte din Fecioara şi din Atotsfântul Duh

Încetaţi cu înţelepciunea voastră cea lumească, voi, fraţii mei. Înţelepciunea e născută, nu făcută. Aşa precum înţelepciunea Se naşte în Dumnezeu, tot astfel ea se naşte pe pământ. Înţelepciunea născută crează, dar nu este creată.
Aşadar, voi fanfaronilor vă lăudaţi cu intelectul vostru! Ce este intelectul vostru în afara amintirii multor fapte? Şi dacă voi vă amintiţi atâtea, cum de aţi putut uita momentele de minunată naştere a înţelepciunii înlăuntrul vostru? Uneori vă aud vorbind despre cugete măreţe care s-au născut în voi în chip neaşteptat, fără a face vreun efort. Cine v-a adus aceste cugete, voi, intelectualilor? Cum de s-au născut ele fără un tată, dacă voi acceptaţi că nu le-aţi zămislit voi? Cu adevărat vă spun vouă: tatăl acestor cugete este Atotsfântul Duh, iar maica lor supravieţuieşte ca un locşor pur, neprihăit al sufletului vostru, acolo unde Atotsfântul Duh încă mai îndrăzneşte să intre.
Aşadar, orice înţelepciune din cer şi de pe pământ se naşte din Fecioara şi din Atotsfântul Duh. Acesta a plutit deasupra purităţii celui dintâi ipostas şi Omul Absolut, înţelepciunea lui Dumnezeu S-a născut. Ceea ce puritatea Tatălui este în cer, fecioria Maicii este pe pământ. Ceea ce reprezintă lucrarea Sfântului Duh în cer, tot astfel lucrează El şi pe pământ. Aşa cum este naşterea înţelepciunii în cer, la fel este şi naşterea ei pe pământ.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *