Unde și când Îl vom vedea pe Dumnezeu față în față?

La o cină vestită din această lume cântă muzica pentru înveselirea musafirilor care se ospătează. Cântece vor fi şi la acea Cină cerească, dar neasemuit mai frumoase.

Acolo se va auzi preadulcele cântec al sfinţilor îngeri, care Îl laudă şi îi cântă Domnului, Creatorului lor: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui” (Isaia 6, 3). Înşişi oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, cei ce locuiesc în casa Domnului, vor slăvi în vecii vecilor şi împreună cu Puterile cereşti vor preamări Sfânta Treime. O, preafrumoasă muzică! O, preadulce cântare! O, cerească armonie a îngerilor şi a oamenilor celor asemenea cu îngerii, care îi cântă Domnului, Creatorului lor! „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israil, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său; şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său” (Luca 1, 68-69). „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!” (Psalm 102, 1-2). „Binecuvântat eşti, Doamne al Părinţilor noştri, şi preaînălţat întru toţi vecii şi binecuvântat este numele sfintei Tale slave, cântat şi preaînălţat în veci!”

Să ne grăbim, iubite creştin, să ne grăbim la această minunată şi dumnezeiască Cină şi vom asculta acolo preadulcea muzică cerească; noi înşine, nu ca astăzi  – întru credinţă –, ci faţă către faţă Îl vom preamări pe Domnul, Creatorul şi Răscumpărătorul nostru: „Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, şi caută spre faţa unsului Tău! Că mai bună este o zi în curţile Tale, decât mii. Ales-am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos, decât a locui în locaşurile păcătoşilor” (Psalm 83, 9-11).

Sfântul Ierarh Tihon din Zadonsk

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *