Harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor

Acoperişul fiecărei case se ţine prin temelii şi prin cealaltă parte a clădirii ; iar temeliile se aşază, ca trebuincioase şi folositoare, pentru a purta acoperişul. Astfel nici acoperişul nu poate sta fără temelii şi nici temeliile nu-s de vreo treabă sau de vreun folos, fără acoperiş. Aşa şi harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor se pun ca temelii pentru harul „lui Dumnezeu ; şi nici harul Duhului nu poate rămânea în noi fără lucrarea poruncilor, nici lucrarea poruncilor fără harul lui Dumnezeu nu e de vreo trebuinţă sau de vreun folos.
Precum casa fără acoperiş, lăsată aşa din negrija zidarului, nu numai că nu e de nici o treabă, ci face şi zidarul de râs, aşa şi cel ce pune temeliile lucrării poruncilor şi ridică zidurile virtuţilor înalte, de nu va primi şi harul Duhului Sfânt întru vederea şi cunoştinţa sufletului, este nedesăvârşit şi compătimit de cei desăvârşiţi. El s-a lipsit de har pentru una din aceste două pricini: sau pentru că n-a avut grijă de pocăinţă, sau pentru că nefiind iscusit la adunarea poruncilor, care e un material nesfârşit, a lăsat ceva afară din cele ce ne par nouă neînsemnate, dar sunt de trebuinţă la clădirea casei virtuţilor. Astfel fără ele, n-a putut să-şi acopere casa prin harul Duhului.

Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice şi practice, în Filocalia, vol.VI

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *