Fără har, nu se poate isprăvi nimic

Să fii gata să primeşti, în fiecare zi, orice necaz, socotind că acestea îţi aduc izbăvire de multele datorii, şi să mulţumeşti Sfântului Dumnezeu. Căci, din acestea dobândește cineva îndrăznire neînfruntată, după marele Apostol: Că necazul lucrează răbdare, iar răbdarea cercare, iar cercarea nădejde, iar nădejdea nu ruşinează (Romani 5, 3). Căci cele ce ochiul nu le-a văzut, şi urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit (I Cor. 2, 9), acestea sunt, după făgăduinţa cea nemincinoasă, cele ce vor fi date celor ce arată răbdare în necazuri, cu împreuna-lucrare a harului. Căci, fără har, nu se poate isprăvi nimic.

Simeon Evlaviosul, Capete morale – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *