Nu amâna pe mâine sfânta pocăinţă, pentru că nu poţi ştii ce poate aduce ziua de azi ori ce nenorocire se poate întâmpla cu tine

Adu-ți aminte, suflete al meu, despre îngrozitoarea şi înspăimântătoarea minune a Creatorului tău, Care pentru tine s-a făcut om şi a suferit pentru mântuirea ta- îngerii Lui se înfiorează, Heruvimii se îngrozesc, Serafimii se înspăimântă şi toate puterile cereşti îl proslăvesc neîncetat, iar tu, nefericite suflete, te leneveşti, măcar de acum înainte nu amâna, scumpe suflete al meu, sfânta pocăinţă, întristarea inimii şi ispăşirea pedepsei (epitimia) pentru păcatele tale.
Amânând însă an cu an, lună cu lună şi zi cu zi, nu vei mai dori să te pocăieşti din toată inima şi nu vei găsi pe cineva să te compătimească; o, cu câte chinuri vei începe să te căieşti, dar fără folos.
Avînd putinţă să săvârşeşti astăzi o faptă bună -nu amâna, iubite suflete al meu, nu amâna pe mâine sfânta pocăinţă, pentru că nu poţi ştii ce poate aduce ziua de azi ori ce nenorocire se poate întâmpla cu tine. In noaptea aceasta, fiindcă nu ştii ce îţi va aduce ziua ori noaptea: te aşteaptă o viaţă lungă sau o moarte grea şi năprasnică. Astăzi, scumpe suflete al meu, este timpul sfintei pocăinţe; astăzi, suflete al meu, este timpul răbdării; astăzi este timpul să înduri amărăciunile; astăzi este timpul îndeplinirii poruncilor şi săvârşirii faptelor bune; astăzi este timpul plânsului dulce şi al bocetului cu lacrimi.
Dacă cu adevărat vrei să te mântuieşti, suflete al meu, iubeşte amărăciunile, oftările, cum mai înainte iubeai liniştea; trăieşte ca şi cum ai muri zilnic; căci repede va trece viaţa ta ca umbra nourului înaintea soarelui şi vei rămâne necunoscut şi uitat; zilele vieţii noastre parcă se scurg în aer; nu ceda nici în faţa celei mai grele amărăciuni.
In relaţiile cu oamenii, în suferinţa nevădită şi cea vădită nu te deda mâhnirii, nu te tulbura, nu fugi, dar socoate-te ca pulberea de sub picioarele lor. Fără acestea nu te poţi mântui şi scăpa de chinul veşnic.
Căci repede trece viaţa noastră de parcă ar trece o zi. Omul care nu se va desăvârşi cuvios prin virtuţi sau nu-şi va jertfi viata pentru îndeplinirea poruncilor Sfinţilor Parinți, nu se poate mântui. Astfel, dragă suflete al meu, adu-ţi aminte de toţi sfinții, prorocii, apostoli, mucenici, ierarhi, cuvioşi şi drepţi, de cei săraci cu duhul şi de toţi cei bineplăcuţi lui Dumnezeu.

Despre poruncile Lui Dumnezeu despre virtuţile sfinte de Arhimandritul Paisie Velicikovski, Ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei, 1995

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *