Etichetat: Sfântul Nicodim Aghiorîtul

0

Cuvânt despre spovedanie

După cum, la rânduiala firii, Dumnezeu n-a purtat de grijă numai să fim sănătoşi în viaţa aceasta, ci să şi dobândim sănătatea cu osebite doctorii şi tămăduiri când ne vom îmbolnăvi trupeşte – în acelaşi chip,...

0

Războiul nevăzut dintre patimi și virtuți

Află că-n acest război sunt două voinți în noi, una contrară alteia. Una a părții raționale și de aceea se numește ,,Raționalul” și voința superioară. Cealaltă a simțurilor și de aceea este numită ,,Sensibilă”,...

0

Hainele de firmă, motiv de sminteală

Să nu ne moleşim cu haină moale şi lungă a cărei frumuseţe este netrebnicia. Să nu ne moleşim cu haină moale şi lungă a cărei frumuseţe este netrebnicia” (Cuvânt la Naştere), trec sub tăcere...

0

Dacă te mărturiseşti cu vicleşug, şi doar pe deasupra, păcatele tale, pe care le-ai mărturisit, vor încolţi din nou în tine

Se cuvine să te mărturiseşti întru adevărul şi dreptatea inimii tale, arătându-ţi toate păcatele, aşa cum le-ai săvârşit, cu toate împrejurările: locul, timpul, persoana pricina, numărul şi felul (păcatului). Mărturiseşte-le fară să adaugi sau...

Uneori Dumnezeu îngăduie ca omul să cadă în erori, mai mari sau mai mici 0

Uneori Dumnezeu îngăduie ca omul să cadă în erori, mai mari sau mai mici

Iubite frate, este aşa de necesar a nu te încrede în tine însuţi, în acest război, că fără aceasta, fii sigur nu numai că nu vei izbuti a câştiga victoria dorită, dar nici nu...