Etichetat: Isihie Sinaitul

0

Ce este trezvia?

Trezvia e o metodă duhovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, izbăveşte pe om cu totul de gânduri şi cuvinte pătimaşe şi de fapte rele; urmărită astfel, ea îi dăruieşte apoi cunoştinţa sigură a lui...

Domnul a rânduit poruncile Sale împotriva scopului lor, înfricoșând pe cei ce le vor călca 0

Domnul a rânduit poruncile Sale împotriva scopului lor, înfricoșând pe cei ce le vor călca

Este un război întru ascunsul nostru, susținut de duhurile răutății, care se poartă prin gânduri cu sufletul. Căci acesta fiind nevăzut, puterile acelea răuvoitoare, fiind asemenea cu ființa lui, se apropie de el prin...