Sau nu ştiţi că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu?

(…) Omul este dator să se îngrijească şi să lucreze pentru mântuirea lui, fiindcă altfel riscă pericolul cel mai de pe urmă, al nimicirii lui, fiindcă nu este nimic comun între lumină şi întuneric, între bine şi rău. Păcatul, care l-a omorât pe om, este întuneric şi cel mai mare rău, ca unul ce luptă împotriva voinţei lui Dumnezeu. Libertatea morală recunoaşte orice abatere ca păcat, iar păcatul îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Libertatea morală, pe cât este un mare bine, pe atât impune mari nevoinţe. Libertatea morală trebuie să fie sfântă. De aceea şi Dumnezeu, atât în Vechiul Testament, cât şi în cel Nou, porunceşte zicând: Fiţi sfinţi, precum şi Eu sunt sfânt, căci cum ar putea cel blestemat să se apropie de Dumnezeu? Şi Mântuitorul porunceşte acelaşi lucru zicând: Fiţi deci desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este , fiindcă aşa cum este Cel pe care noi numim Tată, aşa trebuie să fie şi fiii. Dumnezeu voieşte ca noi să fim sfinţi şi desăvârşiţi, fiindcă sfinţi şi desăvârşiţi sunt fiii Tatălui celui din ceruri şi numai aceştia sunt îndreptăţiţi să cheme cu flască dragoste
harurile Lui şi aceştia numai vor moşteni împărăţia cerurilor. De aceea şi Sfanţul Apostol Pavel a scris în Epistola către Corinteni: Sau nu ştiţi că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Pentru aceasta ne cheamă Mântuitorul nostru să ne lepădăm de noi înşine şi să luăm crucea noastră şi să Ii urmăm Lui. Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea lui să-Mi urmeze Mie} Dar ne recunoaşte în acelaşi timp libertatea noastră morală şi independenţa şi Iasă la voia noastră liberă mântuirea noastră. Astfel încât cel ce voieşte mântuirea lui trebuie să se ostenească pentru a o dobândi. Altminteri va fi lipsit.şi de aceasta şi îşi va găti luişi pierderea vieţii veşnice prin nepăsare şi trândăvie şi va moşteni veşnica osândă, de care mă rog ca Dumnezeu să ne izbăvească pe toţi. Amin.

Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului, Ed. Sofia, București

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *