Pravila bisericească – despre sărbători

Sărbătorile sunt zile închinate pentru pomenirea evenimentelor iconomiei dumnezeieşti şi a sfinţilor Săi (Ps. 8,8; Ioan 15,14; Iacob 2,23). Ele sunt duminicile de peste an, sărbătorile împărăteşti, şi cele ale sfinţilor mari şi mici (Const. Ap. v. 25)

Orice creştin este obligat să respecte aceste sărbători, ca să aibă timp de a se ruga acasă şi la biserică, a citi cărţi bisericeşti, a face fapte bune, etc., iar nu ca să se lenevească şi să se dedea la păcate. Se îngăduie a se face anumite treburi gospodăreşti pentru timp scurt ca: pregătirea hranei, îngrijirea hainelor, a vitelor, dar nu şi acelea care răpesc tot timpul şi mână sufletul omenesc la câştigul de averi şi lăcomie, căci este păcat (Deut 28,1-6; Ex. 16, 15-35; I Tim. 6, 8-10).
Distracţiile tineretului sunt îngăduite după slujbele de dimineaţă, care aduc la destindere şi buna dispoziţie necesară vieţii. Orice fel de sărbătoare lumească, care nu duce la păcat, nu este condamnată” (Apost. 6, 64; 70, 71).
“Să lucreze cinci zile, iar sâmbăta şi duminica să sărbătorească în biserică în vederea învăţăturii creştine, căci sâmbăta am zis, că se referă la creaţiune, iar duminica la înviere. Săptămâna mare întreagă şi cea care urmează după ea, să nu lucreze nimic, pentru că una este a patimilor şi cealaltă a învierii, şi trebuie să înveţe cine este Cel ce a pătimit şi a înviat, sau cine a încuviinţat să pătimească şi L-a sculat din morţi.
La înălţare să se odihnească, pentru că e sfârşitul planului de mântuire a lui Hristos. La ziua Cincizecimii să se repauzeze din pricina pogorârii Sfîntului Duh, celor ce au crezut în Hristos.
Sărbătoarea Naşterii să o ţină, pentru că prin ea s-a împărtăşit oamenilor binefacerea neaşteptată că, Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, S-a născut din Fecioara Maria spre mântuirea lumii.
Sărbătoarea Epifaniei (Bobotează), să o ţină pentru că în ea s-a făcut dovada dumnezeirii lui Hristos, Tatăl mărturisind pentru că El l-a botezat şi Mângâietorul, în chip de porumb a arătat celor de faţă pe Cel mărturisit.
Zilele Apostolilor să le serbeze, căci ei au fost învăţătorii noştri în Hristos şi s-au învrednicit de Duhul Sfânt.
Ziua lui Ştefan întâiul martir, şi a celorlalţi sfinţi martiri, care au ţinut mai mult la Hristos, ca la viaţa lor, să o serbeze” – Const. Ap. v. 33.
“Nu se cuvine a primi daruri trimise la sărbători de către iudei şi nici a serba împreună cu ei” (Sărbătorile lor, dar dacă ele vor coincide cu cele creştine să nu se ţină în seamă) – Laod. 37.
“Nu se cuvine a se ţine sărbătorile cu păgânii şi a se face părtaşi la nelegiuirile cultului lor” – Laod. 3.
“Nu se cuvine a se lucra în Săptămâna Luminată, nici în sâmbăta cea liberă (înainte de duminica Tăierii) sau a se cânta fericiţi cei fără prihană (catisma 17), adică a se ţine joile” (de după Paşti) Sf. Nichifor 42.
“Ia seama să nu petreci sărbătorile în băuturi de vin, ci în înnoirea minţii şi curăţia sufletului. Căci umplându-ţi pântecele şi îmbătându-te de vin, mai degrabă vei mânia pe Dumnezeu” – Filoc. iv, p. 212,33.

Ieromonah Nicodim Sachelarie – Pravila Bisericească

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *