Pofta după înţelepciune dispreţuieşte frica şi plăcerea cunoştinţelor izgoneşte întristarea

De vrei să te izbăveşti dintr-odată de păcate, leapădă-te de iubirea de sine, maica tuturor relelor.

Sănătatea sufletului este nepătimirea şi cunoştinţa. La ea nu poate ajunge cel ce slujeşte plăcerilor.

Înfrânarea cu răbdare şi dragostea cu îndelungă răbdare uscă plăcerile trupeşti şi sufleteşti.

Începutul relelor din suflet este iubirea de sine. Iar iubirea de sine este iubirea de trup.

E propriu celui raţional să se supună raţiunii şi să-şi strunească şi robească trupul.

Este o ruşine pentru omul raţional să se supună părţii neraţionale şi să slujească poftelor urîte ale ei.

Este o faptă rea a sufletului raţional să părăsească pe Ziditorul şi să se închine trupului.

Ţi s-a poruncit să ai trupul slujitor, nu să slujeşti plăcerilor lui, împotriva firii.

Rupe legăturile iubirii faţă de trup şi să nu dai nimic slugii ceea ce nu-i de neapărată trebuinţă.

Închide simţurile în cetatea liniştii, ca să nu tragă mintea spre poftele lor.

Cele mai bune arme ale celui ce se linişteşte cu răbdare, sunt înfrânarea, dragostea, rugăciunea, atenţia şi citirea.

Nu va înceta mintea să se învârtească în sânul plăcerilor, până ce nu se va îndeletnici cu contemplaţia, după ce va fi pus stăpânire peste trup.

Să luptăm pentru porunci, ca să ne izbăvim de patimi; şi pentru dumnezeieştile dogme, ca să ne învrednicim de cunoştinţă.

Neturburarea (nemurirea]! sufletului stă în nepătimire şi cunoştinţă; de ea nu se poate împărtăşi cel ce slujeşte plăcerilor.

Pune stăpânire pe trup stingând plăcerile, şi eliberează-l de robia cea grea.

Fiind zidit slobod şi chemat la slobozenie, nu răbda să fii rob patimilor necurate.

Dracii leagă mintea de cele supuse simţurilor, prin întristări şi plăceri, pofte şi temeri.

Frica Domnului stăpâneşte poftele şi întristarea după Dumnezeu alungă plăcerea.

Pofta după înţelepciune dispreţuieşte frica şi plăcerea cunoştinţelor izgoneşte întristarea.

Scripturile cuprind acestea patru: poruncile, dogmele, ameninţările şi făgăduinţele.

Pofta e oprită de înfrânare şi osteneală; şi e micşorată de linişte şi de dragostea dumnezeiască.

Să nu înţepi pe fratele cu vorbe de ghicituri; căci nu vei răbda când vei primi cele asemenea.

Mânia e oprită de îndelunga răbdare şi de nepomenirea răului; şi e micşorată de dragoste şi de împreuna pătimire [compătimireJ.

Cui i s-a dat cunoştinţă, i s-a dat lumina înţelegerii. Iar cel ce primind-o o necinsteşte, va vedea întuneric. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu naşte nepătimirea; iar nepătimirea sufletului păstrează cunoştinţa.

Talasie Libianul, în Filocalia,vol.IV, Tipogragia Arhidieceza, Sibiu, 1948

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *