Piedici împotriva pocăinței

În strădania pe care o facem pentru a ne pocăi întâlnim multe piedici. Să menționăm câteva dintre acestea, care sunt cauzate fie de viclenia diavolului, fie de reaua noastră intenție.

Unii oameni se află într-o stare de nesimțire. Aceștia spun: ”N-am nimic de mărturisit. N-am deranjat pe nimeni, nici n-am ucis, nici n-am furat.” Iară dacă îi întrebi despre unele păcate, deseori grave, recunosc că le-au săvârșit, însă nu acceptă cu sunt păcate. ”Astăzi”, spun ei, ”acestea sunt făcute de toată lumea”. Și consideră că atunci când un păcat este făcut de mulți oameni acesta încetează să fie păcat.

Celor care cred că n-au păcătuit li se adresează cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul: Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi… Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos (pe Hristos), și cuvântul Lui nu este întru noi. După Apostolul Iacov, toți greșim în multe chipuri. De aceea, toți avem nevoie de vindecarea sufletului, pe care o oferă Sfânta Spovedanie.

Nesimțirea duhovnicească este paralizarea sufletului, care din păcate se observă și la unii creștini evlavioși pe dinafară. Sunt în regulă în ceea ce privește îndatoririle lor formale și nu au păcate ”grave”. Trebuie, totuși, să avem în vedere că oricui i s-a dat mult, mult i se va cere. Și că nu ni se va cere socoteală doar pentru păcatele pe care le-am săvârșit, ci și pentru faptele bune pe care le-am fi putut face, însă ne-am arătat indiferenți.

Dacă nu va fi biruită, nesimțirea duhovnicească se va preschimba în întărire a inimii, adică într-o stare de împietrire. Tocmai de aceasta ne îndeamnă Sfântul Duh să ne ferim, zicând: Dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu vă învârtoșați inimile voastre.

Pe alți oameni diavolul îi aruncă în deznădejde. Acești creștini cred că sunt atât de păcătoși, încât e imposibil să fie iertați. Însă iertarea păcatelor care se dă prin Sfânta Spovedanie nu depinde de gravitatea sau de mulțimea păcatelor noastre, ci de mila Domnului, care este nemărginită.

Ieromonahul Grigorie, Pocăința și spovedania, Ed. Egumenița, 2019

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *