„In El să umblaţi” este porunca poruncilor

Domnul lisus S-a făcut om pentru ca „în El să umblăm”, pentru ca în El să trăim ca în Dumnezeul-om pe pământ, iar nu pentru ca să-L vedem de departe, să-L admirăm şi să filozofăm cu privire la El… „In El să umblaţi” este porunca poruncilor. Să trăim adică în El, şi aceasta nu potrivindu-L pe El după noi, ci potrivindu-ne noi după El; nu transformându-L şi schimbându-L pe El după eul nostru, ci schimbându-ne pe noi, după El; nu modelându-L pe El după chipul nostru, ci modelându-ne pe noi după chipul Lui. Numai îngâmfaţii eretici, aceşti stricători de suflete, lipsiţi de minte falsifică şi transformă pe Dumnezeul-om Hristos după poftele şi concepţiile lor, din care pricină există atâţia „pseudo-hristoşi” în lume şi atâţia „pseudo-creştini”. Dar adevăratul Dumnezeu-om Hristos în toată plinătatea realităţii Lui divino-umane evanghelice este în întregime prezent în trupul Lui divino-uman, Biserica, atât în timpurile Sfinţilor Apostoli cât şi astăzi şi în veci. Viaţa lui divinoumană se prelungeşte în trupul divino-uman al Bisericii în vecii vecilor. Trăind în Biserică, noi trăim „în El” întocmai după cum porunceşte purtătorul-de-Hristos Apostol. Acest fapt îl trăiesc în măsura cea mai desăvârşită şi mai deplină Sfinţii, lucru care explică sfinţenia lor cea făcătoare de minuni. Trăind suflet şi trup în Hristos, sfinţii se sfinţesc prin El, se înhristizează, se îndumnezei esc, devin atotputernici, atât în epoca apostolică şi post-apostolică cât şi mai târziu, ieri şi astăzi, acum şi întotdeauna, „până la sfârşitul veacului”. Ei păstrează Chipul divino-uman al lui Hristos.

Arhimandritul Iustin Popovici, Omul și Dumnezeul-Om, Editura Deisis, Sibiu, 1997

 

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *