Definițiile Sfântului Diadoh, Episcopul Foticeii

1. Definiția credinţei: cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu.

2. Definiția nădejdii: călătoria mintii spre cele nădăjduite.

3. Definiţia răbdării: stăruinţa neîncetată de a vedea cu ochii înţelegerii pe Cel nevăzut, ca văzut.

4. Definiția neiubirii de argint: a vrea să nu ai bani, aşa cum vrea cineva să aibă.

5. Definiţia cunoştinţei: a te uita pe tine când te gândeşti la Dumnezeu.

6. Definiţia smeritei cugetări: uitarea atentă a isprăvilor tale.

7. Definiția nemânierii: dorinţă multă de a nu te mânia.

8. Definiția curăţiei: simţire pururea lipită de Dumnezeu.

9. Definiţia iubirii: sporirea prieteniei faţă de cei ce ne ocărăsc.

10. Definiţia desăvârşitei desfătări în Dumnezeu: a socoti bucurie tristeţea morţii.

Fericitul Diadoh, Episcopul Foticeii în Filocalia, vol.I,ed. a II-a, Sibiu, 1947

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *