Cuvântul lui Dumnezeu

Dacă credinţa este prin auz, iar auzul prin cuvîntul lui Dumnezeu, atunci acelaşi cuvînt al lui Dumnezeu va face părtaşi Harului Său pe toţi cei ce îl primesc pe calea auzului, dacă îl vor asculta cu credinţă şi cu dragoste.

Cuvântul lui Dumnezeu vine şi se sălăşluieşte în cei credincioşi nu numai prin împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului nostru Hristos, prin rugăciunea minţii în inimă şi prin lucrarea poruncilor Lui, ci Harul Său vine şi prin auzirea cuvintelor credinţei (Romani 10, 8; I Timotei 1,6), dupa cum spune Sfânta Scriptură: „Mulţi din cei ce auziseră cuvântul au crezut şi numărul bărbaţilor credincioşi a crescut la cinci mii” (Faptele Apostolilor 4, 4).

Sfântul Apostol Pavel spune: „Credinţa este prin auz, iar auzul prin cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 10, 17).

Cuvântul lui Dumnezeu primit cu credinţă prin auz se sălăşluieşte în cei care-l primesc şi lucrează cu mare putere la mântuirea sufletelor omeneşti (Ioan 15, 7; Faptele Apostolilor 6,7). Dacă la împărtăşirea prin Sfintele Taine Trupul Domnului este adevărata mâncare şi Sângele Lui, adevărata băutură (Ioan 6, 55), atunci cuvântul Domnului primit prin auz se face celor credincioşi apă dătătoare spre viaţa veşnică” (Ioan 4, 14) şi „pâîine vie pogorâtă din cer” (Ioan 6, 58), „mâna cea nestricăcioasă… şi pâinea cea tainică” (Sfântul Ioan Damaschin, Canoanele Maicii Domnului). Dacă Trupul şi Sângele Domnului  nostru Iisus Hristos sunt hrană şi băutură spre viaţa cea veşnică (Ioan 6, 58), şi cuvântul Domnului, primit cu credinţă prin auz, se face celor credincioşi hrană nemuritoare, după cum este scris: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi tot cuvântul Domnului” (Luca 4, 4; Deuteronom 8, 3; Matei 4, 4).

Cuvântul lui Dumnezeu este şi hrană, şi pâine, şi apă, şi rouă, şi râu, şi viaţă, şi toate.

Din cuvintele arhimandritului Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *