Cum urmăm Mântuitorului Hristos

Mântuitorului Hristos îi urmăm dacă păzim poruncile Lui şi îl iubim, fiindcă El însuşi ne face cunoscut aceasta zicând: Dacă M-aţi iubi, aţi păzi poruncile Mele. Şi iarăşi: Dacă Mă iubeşte cineva, cuvântul Meu îl păzeşte … dacă nu Mă iubeşte, cuvintele Mele nu le păzeşte’. Iar Sfanţul Evanghelist Ioan în Epistolele lui zice: Şi în aceasta ştim că L-am cunoscut pe El, dacă păzim poruncile Lui. Cel ce zice că L-a cunoscut pe El, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi în el adevăr nu se află. Dar cine păzeşte cuvântul Lui, cu adevărat întru acesta dragostea lui
Dumnezeu este desăvârşită. Prin aceasta cunoaştem că suntem întru El. Cel ce spune că petrece întru El dator este, precum Acela, şi el aşa să umble.

Întru aceasta să urmăm lui Hristos identificând voinţa noastră cu voinţa Lui, astfel încât lucrători fiind, să lucreze întru noi nu voia noastră, ci voia Iui Dumnezeu, să trăim nu pentru noi, ci să trăiască întru noi Hristos, aşa cum spune şi Pavel despre el însuşi: Nu eu trăiesc, ci Hristos trăieşte întru mine\ Şi iarăşi: Nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine însuşi şi nimeni nu moare pentru sine, căci dacă trăim, Domnului trăim, iar dacă murim. Domnului murim. Şi dacă murim, şi dacă trăim, ai Domnului suntem. Această urmare este adevărata urmare şi numai aceasta ne păstrează pe noi cu adevărat liberi şi aceasta ne face pe noi fiinţe raţionale şi libere moral. Este necesar aşadar ca duhul nostru să urmeze duhului Domnului, inima noastră să fie lipită de El, iar voinţa noastră să se identifice cu voinţa Domnului. Aşa făcând, vom fi adevăraţii Lui ucenici şi vom umbla neabătut pe calea adevărului şi vom rămâne liberi din punct de vedere moral. Numai aşa tăcând ne lepădăm de noi înşine, fiindcă nu este mai mare lepădare de sine decât supunerea voinţei trupului voinţei duhului. Fiindcă cu adevărat aceasta este adevărata răstignire a trupului, care cade neputincios la cea mai mică mişcare a voinţei lui proprii. întru aceasta trupul biruieşte orice întristare.
Aceasta este urmarea pe care o cere de la noi Domnul şi întru aceasta petrecem cu adevărat liberi. Orice altă urmare este înşelare. Se înşală cei ce cugetă că sunt creştini, adică următori ai lui Hristos, doar fiindcă îi poartă numele sau fiindcă îi aud poruncile şi le învaţă, dar sunt departe de a se conforma dumnezeieştii voinţe, lepădând păcatul şi supunându-se dumnezeieştii voinţe, cât timp nu se îngrijesc să se împodobească pe ei înşişi cu virtuţile creştine, cât timp se robesc patimilor şi poftelor şi se supun legii păcatului cât timp îşi întinează viaţa cu spurcăciunea păcatului, cât timp nu este nimic creştinesc în viaţa, în petrecerea, în faptele şi în ostenelile lor, pe buzele şi în inima lor, în mintea şi voinţa lor, ci toate sunt păgâne, toate străine, toate departe de duhul creştin. Pe creştin îl povăţuieşte dumnezeiescul Gură de Aur: „Nimic nu-i va folosi dogmele drepte, de nu se va îngriji de petrecerea cea spre viaţă”. Şi Sfântul Apostol Pavel: Căci nu cei ce aud cele ale legii suni drepţi înaintea Domnului, ci cei ce fac cele ale legii se vor îndrepta.
La fel şi ruda Domnului, Iacov, ne îndeamnă zicând: Faceţi-vă dar împlinitori ai cuvântului şi nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, el seamănă cu omul care priveşte în oglindă fața firii sale; s-a privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat însă de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii şi a stăruit, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. Dacă cineva socoteşte că e cucernic, dar nu îşi ţine limba în frâu. ci îşi amăgeşte inima, cucernicia acestuia este zadarnică. Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatălui aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.

Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului, Editura Sopfia, București, 2009

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *