Cel ce-și recunoaște păcatele, își pune frâu limbii. Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu

noul testament

Limbuția este tronul pe care are obiceiul a se arăta și a se făli slava deșartă. Limbuția este semnul după care recunoști pe cei neștiutori, ușă prin care intră clevetirea, călăuzitoarea prosteștii veselii, slujitoarea minciunii, destrămarea umilinței, crainica trândăviei, înainte-mergătoarea somnului, împrăștietoarea gândurilor, nimicirea pazei sufletului, răcirea fierbințelei inimii, întunecarea rugăciunii.

Dimpotrivă, tăcerea întovărășită de cunoaștere este mamă a rugăciunii, izbăvire din robia cugetelor, păzitoare a focului (dumnezeiesc), cercetătoare a gândurilor, strajă împotriva dușmanilor, închisoare a plânsului, prietenă a lacrimilor, lucrătoare a pomenirii morții (amintirea morții), zugrav care ne înfățișează chinurile veșnice, iscoditoare a judecății lui Dumnezeu, ajutătoare a întristării (pocăinței), vrăjmașă a îndrăznelei, tovarășă a isichiei (liniștei), potrivnică a științei celei deșarte, împărtășire a priceperii, prilejuitoare a vedeniilor, progres nearătat al virtuții, suire tăinuită spre Dumnezeu.

Cel ce-și recunoaște păcatele, își pune frâu limbii; limbutul însă nu s-a cunoscut pe sine cum trebuie.
Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu și, intrând într-o tăinuită legătură cu Dânsul, este luminat de către Dumnezeu.

Sfântul Ioan Scărarul, Scara Raiului, Editura Amarcord Timișoara, 2000 – fragment

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *