Biserica este poporul lui Dumnezeu

Am spus că Biserica e mai mult decât o clădire, este poporul lui Dumnezeu. Ca popor al lui Dumnezeu, noi alcătuim Trupul lui Hristos care este lucrător în lumea de azi. Prin Botez suntem altoiţi pe Trupul lui Hristos şi suntem făcuţi mădulare ale Sale. Prin Sfânta Împărtăşanie primim Trupul şi Sângele lui Hristos în noi. Astfel se alcătuieşte Trupul lui Hristos. „Că o pâine, un trup cei mulţi suntem; că toţi dintr-o pâine ne împărtăşim” (1 Cor. 10, 17). Aşa cum Hristos a fost prezent în lume cu trupul Său cel văzut vreme de treizeci şi trei de ani, la fel şi astăzi El continuă a fi prezent în noi, mădularele trupului Său tainic, în care sălăşluieşte. Aşa cum Dumnezeu S-a smerit pe Sine luând chipul făpturii omeneşti şi ascunzându-Şi dumnezeirea sub chipul robului pătimitor şi răstignit, tot aşa şi acum Se smereşte pe Sine, îngăduind ca trupul de credincioşi, slabul şi nedesăvârşitul trup care este Biserica, să-L înfăţişeze pe El pe pământ, spre a vorbi, a judeca şi a prooroci în numele Lui.
Toate acestea arată că Hristos este dependent de Biserica Sa. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, „aşa de mare este dragostea lui Hristos pentru Biserică, încât pare că S-ar socoti neîmplinit până ce nu are Biserica unită cu Sine ca trup”. Înseamnă că noi suntem uneltele prin care Hristos trebuie să lucreze în lumea de astăzi.

Anthony M. Coniaris, Introducere în credința și viața Bisericii Ortodoxe, Ed. Sofia, București, 2001

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *