Adu-I lui Hristos milostenia, pentru ca Acesta să-ți dea mântuirea

Dacă te luptă și te tulbură gândurile și sentimentele necurate și nelegiuite, precum și mișcările trupești pătimașe, ia aminte să nu lași să se apropie de inima ta această întinăciune urât mirositoare a păcatului, fiindcă gândurile cele rele sunt urâciune înaintea Domnului (Pildele lui Solomon 15, 26). Biruie și alungă gândurile pătimașe, nu lăsa focul necurar al iadului să te cuprindă. Păzește-ți sufletul și trupul în sfințenie! Tu Îi vei aduce Domnului în dar curăția și castitatea, iar Domnul te va încununa pentru neprihănire, ca pe Iosif cel înfrânat (Facerea 41, 39-45).

Străduiește-te să ții sufletul deasupra tuturor împătimirilor vieții, nu uita de noblețea lui dumnezeiască (chipul și asemănarea lui Dumnezeu) și de patria lui cerească. Nu te lăsa învins de poftele pământești, grosiere și necurate, care îi sluțesc chipul. Manifestă noblețea sufletului tău în faptele iubirii. Dacă vezi un om flămând cu chip jalnic întinzând spre tine mâna, să nu-ți pară rău să-i dai bani de pâine sau de puțină mâncare, și Domnul va priimi milostenia aceasta de la tine.

Dacă vezi pe un om gol, îmbracă-l, și pe acestea le va primi de la tine, ca pe un dar, Cel care a primit să fie înfășurat trupul Său de Iosif din Arimateea (Matei 27, 59). Participă la suferința celui bolnav, vizitează-l și ajută-l. Sau adu-l pe călător în casa ta și odihnește-l. Iar Domnul îți va spune și ție la Înfricoșătoarea Judecată: Întrucât ai făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie mi-ai făcut (moștenește împărăția cea pregătită ție de la întemeierea lumii (cf. Matei 25, 40-44).

Sau ești zgârcit și viclean? Dar care ”viclenie” este mai mare și mai avantajoasă, decât șiretlicul de a-ți mântui sufletul pentru viața veșnică, sufletul care este mai scump decât lumea întreagă? Așadar, împarte toate comorile tale sau o parte a lor – această stricăciune, fum și praf – lui Hristos, în persoana săracilor, și răscumpără sufletului mântuire prin milostenii. Adu-I lui Hristos milostenia, pentru ca Acesta să-ți dea mântuirea.

Cât de variate sunt formele virtuților prin care-I poți plăcea lui Hristos! Să presupunem că tu însuți ești urmărit de invidie, de rea-voință, de clevetire, de ponegrire și de diverse uneltiri ale vrăjmașilor. Rabdă și fii mărinimos! Privește la exemplul Mântuitorului Hristos, care a răbdat de dragul nostru mult mai multe decât acestea. Nu cumva să dai dovadă de micime a duhului, răspunzându-le dușmanilor cu aceeași monedă.

Biruie răul cu binele, ura cu dragostea, ostilitatea prin dorința sinceră a binelui – și nevoința ta va fi pentru Domnul mai mare decât cea a lui Nicodim care, disprețuind calomniile, amenințările și ura vrăjmașilor lui Iisus, a venit să scoată împreună cu Iosif trupul Domnului de pe Cruce și a adus miresme pentru ungerea Preacuratului Său trup (Ioan 19, 38-42).

Sfântul Ioan de Kronstadt, Păziți porunca iubirii, Editura Egumenița, 2019

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *