Arhivă lunară: februarie 2022

0

Așa merge decăderea omului

Sunt cinci imbolduri de căpetenie, după care se călăuzesc oamenii în faptele lor: 1. câștigul personal cu desfătarea proprie; 2. legătura de rudenie sau de sânge; 3. legile comunității; 4. conștiința; 5. simțământul prezenței Dumnezeului...

0

Dacă n-ai timp să te rogi, cazi în genunchi și spune așa:

Rugăciunea este bucuria sufletului. Dacă n-ai timp să te rogi, cazi în genunchi și spune: ,,,Doamne, primește elanul meu drept laudă și mulțumire Ție și auzi-mă” pe mine, nevrednicul ” însă fă aceasta cu simțul dedicării tale lui Dumnezeu, cu simțul unui om care, chiar dacă se grăbește, se străduiește însă să se consacre, să se închine deplin Domnului măcar pentru o clipă. Căci nu este importantă lungimea rugăciunii, ci înflăcărarea  ei, care însă nu se poate prelungi mult timp, chiar și la oamenii iubitori de Dumnezeu și desăvârșiți. Te vei așeza la rugăciune un păcătos osândit, vei  pleca însă miluit,  îndreptat. Rugăciunea îl ridică pe om de pe pământ la cer.  Din învățăturile sfinților părinți, Povățuirile și îndrumările Schiegumenului Sava