Arhivă zilnică: ianuarie 6, 2020

0

Definițiile Sfântului Diadoh, Episcopul Foticeii

1. Definiția credinţei: cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu. 2. Definiția nădejdii: călătoria mintii spre cele nădăjduite. 3. Definiţia răbdării: stăruinţa neîncetată de a vedea cu ochii înţelegerii pe Cel nevăzut, ca văzut. 4. Definiția neiubirii...

0

De ce trebuie să ne spovedim?

a) pentru că este poruncă a lui Dumnezeu, b) pentru că readuce și restabilește pacea între Dumnezeu și oameni și c) pentru că îl folosește pe om din punct de vedere moral și duhovnicesc....

0

Să respectăm cu strictețe două reguli de viață

Să respectăm cu strictețe două reguli de viață: să nu deznădăjduim niciodată și nici să nu-i facem pe alții să deznădăjduiască. Să nu cutezăm să deznădăjduim, pentru că starea noastră sufletească se poate răsfrânge...